Главная страница » Как сделать декларацию

Как сделать декларацию

 • автор:

Державна фіскальна служба України

Порядок подання декларації в електронному вигляді через Електронний кабінет платника

З метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення процедури подання податкової декларації ДФС запроваджено новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті» в частині часткового заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надає можливість платникам податків:

— скоротити час і витрати на подання звітності;

— мінімізувати помилки при заповненні декларації;

— надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема: АЦСК ІДД ДФС; АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»; АЦСК АТ «Ощадбанк»; АЦСК «МASTERKEY» ТОВ «АРТ-МАСТЕР» ; АЦСК ТОВ «КС»; АЦСК ДП «УСС»; АЦСК «ТОВ «Алтерсайн»; АЦСК ДП «Український інститут інтелектуальної власності» тощо.

Для початку використання нового сервісу необхідно спочатку здійснити запит на отримання відомостей з Державного реєстру, якій знаходиться у розділі «Заяви, Запити для отримання інформації» форма запиту F 1301802.

Після отримання відповіді від ДФС, про що можливо дізнатися скориставшись розділом «вхідні/вихідні документи», слід використати режим «Декларація про майновий стан і доходи». Звертаємо увагу, що отримання відомостей з Державного реєстру потребує деякий час (від 10 до 20 хвилин) і автоматичне часткове заповнення декларації здійснюється лише після отримання відповіді з Державного реєстру.

Для завантаження даних з Державного реєстру та наявних відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна до декларації слід застосувати режим «Заповнити на основі даних ДФС».

При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів.

Дані щодо отриманих доходів за 2018 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто останній день обробки звітності − 22.02.2019.

Сервіс надає можливість змінити будь-яке значення, автоматично заповнене у декларації. Для визначення податкових зобов’язань слід застосувати режим «перерахунок». Після перевірки алгоритму заповнення декларації шляхом застосування режиму «перевірити», платник податків повинен зберегти декларацію (режим «зберегти»), підписати (режим «підписати») та надіслати до контролюючого органу.

Також через зазначений сервіс можна направити податкову декларацію до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Для цього платнику податків слід використати режим «Документ довільної форми».

Слід зазначити, що завантаження документів у довільній формі (копій первинних документів) здійснюється єдиним файлом типу PDF або PNG або JPG.

Разом з тим, відповідно до ст. 47 Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків.

Налоговая декларация за 2020 год. Кто должен подавать и как это правильно сделать

С начала 2021 стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2020 года, — напоминает Государственная налоговая служба (ГНС).

З початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.

Как подавать декларацию

По выбору налогоплательщика, декларация подается по месту налогового адреса лично или уполномоченным лицом. Ее можно отправить по почте или с помощью средств электронной связи.

На официальном вебпортале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЭК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах». С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Когда нужно отчитаться

Граничные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) 2020:

 • для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения, — в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного (налогового) года. Последний день — 09.02.2021;
 • для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV НКУ обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — до 01 мая года, следующего за отчетным. Последний день — 30.04.2021;
 • для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку — до 31 декабря включительно, следующего за отчетным годом. Последний день — 31.12.2021.

Кто должен декларировать доходы

Декларацию нужно предоставлять:

 • если доходы получены не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; полученное в наследство или в дар имущество (если они получены не от членов семьи первой и второй степени родства) и др.;
 • если доходы получены от налоговых агентов, но они не облагались налогом при выплате. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;
 • в случае получения иностранных доходов;
 • в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Кому не нужно подавать декларацию

Налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал доходы исключительно:

 • от налоговых агентов, и эти доходы не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
 • исключительно от налоговых агентов, независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных ІV разделом Налогового кодекса Украины (НКУ);
 • от операций продажи (обмена) имущества или дарения. Если в соответствии с разделом IV НКУ доход от них не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или если при нотариальном удостоверении договоров с этих доходов был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;
 • доход получен в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачены налоги в соответствии с п. 174.3 ст. 174 НКУ.

Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать

20 мая 2020, 17:11

Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать

Некоторые украинцы должны подавать декларацию об имуществе и доходах для того, чтобы уплатить налоги. Однако это делают и для того, чтобы государство предоставило налоговую скидку и вернуло часть денег.

Декларирование доходов и имущества пока не является обязательным для всех граждан. Однако эта процедура с 2020 года является обязательной, если вы получили доход или имущество из списка, который мы приводим ниже. Что нужно декларировать, как это сделать и как из этого можно получить налоговую скидку – в материале 24 канала.

Что нужно декларировать в 2020 году

В 2020 году украинцы должны задекларировать те доходы и имущество, которые получили в 2019.

Полученные деньги от других физлиц

Украинцы должны декларировать доходы, то есть полученные от других людей деньги, если получили их за:

 • предоставление в аренду (лизинг) движимого или недвижимого имущества (автомобили, квартиры, дома и т.д.);
 • наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства. То есть всех, кроме родителей, родных бабушек и дедушек, супруга, детей и родных сестер и братьев;
 • при нотариальном оформлении наследства, за которое не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Прощены долги

По закону, если вы берете в долг, а его вам списывают, аннулируют или прощают, то вы должны заплатить налоги. Ведь это рассматривают как доход. Списанный долг нужно декларировать при условиях:

 • сумма превышает 1 043 гривны (это 25% от минимальной зарплаты в 2019 году);
 • кредитор принял решение списать долг не из-за банкротства;
 • кредит списали до истечения срока исковой давности.

Доход от продажи

Если вы продаете что-то как физическое лицо, а не предприниматель, то это стоит вспомнить в ежегодной декларации. Это касается:

 • собственной продукции животноводства, если их сумма совокупно за год превышает 208 тысяч гривен (это 50 "минималок" в 2019 году);
 • собственной сельскохозяйственной продукции в случае, если размер земельных участков превышает 2 гектара;
 • движимого имущества, если это второй автомобиль или другое транспортное средство, которое вы продаете в течение года;
 • недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет.

Другие доходы

Если вы инвестировали в акции или вывели деньги на фондовом рынке, доход с этого придется указать в декларации. Это касается любой инвестиционной деятельности.

Доходы из иностранных источников также подлежат налогообложению. Это не касается обычных денежных переводов.

Как подавать декларацию

 1. Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика, но для этого нужно иметь электронную цифровую подпись.
 2. Прикрепляете ключ и вводите пароль.
 3. Выбираете режим "Электронный кабинет для граждан".
 4. Выбираете подпункт "Представление декларации об имущественном состоянии и доходах".
 5. Создаете декларацию и заполняете соответствующие поля.
 6. Сохраняете декларацию, подписываете и отправляете.
Что нужно заполнить в декларации
 • Тип декларации (отчетная, отчетная новая или уточняющая);
 • Категория плательщика;
 • Общая сумма налогооблагаемого дохода;
 • Уплаченный налог и военный сбор;
 • Сумма налога и военного сбора, которую надо заплатить по поданной декларации;
 • Прочие доходы за год, которые не подлежат налогообложению;
 • Реквизиты для получения денег, если имеете право на налоговую скидку;
 • Сведения об имуществе, которое предоставляли в аренду (если).

Для наглядного понимания посмотрите видео:

Декларацию можно лично подать в налоговой, но сделайте это после карантина. На этом сайте можно загрузить соответствующую форму. Иметь с собой документы (паспорт и идентификационный код), а также при необходимости приложения, которые свидетельствуют об инвестиционной деятельности, документы на квартиру, которую сдавали в аренду и тому подобное.

Когда нужно подавать декларацию

Ежегодную декларацию нужно подавать до 1 апреля. Однако из-за карантина срок продлили. Теперь украинцы могут задекларировать свои доходы и имущество до 1 июля.

Наказание за непредставление или несвоевременное представление

За непредставление, несвоевременное представление или ложные данные предусмотрен штраф. От 3 до 8 необлагаемых минимумов. В 2020 году это 51-136 гривен. В случае повторного нарушения в течение одного года штраф возрастает до 85-136 гривен.

Штрафы не касаются тех, кто добровольно подает декларацию, то есть с целью получения налоговой скидки.

Как платить налоги

Уплатить налоги с доходов, которые указали в декларации, нужно по двум кодам:

 • "11010500" – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования;
 • "11011001" – военный сбор, уплачиваемый по результатам декларирования.

Реквизиты для оплаты можно найти на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Когда нужно уплатить налоги

Уплатить налоги с доходов и имущества, которые указали в декларации, нужно до 1 июля. Однако из-за карантина уплату налогов перенесли до 1 октября.

Как получить налоговую скидку

Декларация это не только о потере денег. Задекларировав свои доходы и имущество, можно получить налоговую скидку и получить возврат части уже уплаченных налогов. Это касается следующих расходов:

 • уплаченная стоимость обучения за украинца (налогоплательщика или члена семьи первой степени, то есть родителей, супруга/супруги или ребенка) в учебных заведениях;
 • часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту;
 • сумма средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям;
 • уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
 • оплата вспомогательных репродуктивных технологий;
 • оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;
 • сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива;
 • сумма арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица;
 • уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья.

Чтобы получить эту налоговую скидку, нужно заполнить онлайн-форму так же и в отдельном разделе заполнить расходы, которые вы совершили с выше перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег. В деталях описали выше.

Важно, что граждане, которые имеют право на налоговую скидку могут подавать соответствующую декларацию до 31 декабря.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *